Thông Tin

Kiến thức ngành may. Quản trị nhân sự. Blog Văn hóa doanh nghiệp. Casestudy. Hoạt động cộng đồng

Chia sẻ kiến thức

WEMAY sẽ cùng bạn tìm hiểu thêm về các lĩnh vực liên quan, hỗ trợ công việc. Mỗi sự phát triển của khách hàng, cũng chính là sự phát triển của WEMAY. Chúng ta sẽ ngày càng hiểu biết, cải thiện và tốt hơn.  

trả lương theo 3p

Trả lương theo 3P là gì? Cách triển khai hệ thống lương theo 3P

Trên thế giới có nhiều cách tính lương người làm công, trong đó, trả lương theo 3P được hoàn thiện và áp dụng rộng rãi nhất mà bạn nên áp dụng cho công…
đánh giá nhân viên,

Tổng hợp các mẫu đánh giá nhân viên cuối năm mới nhất 2021

Mẫu đánh giá nhân viên cuối năm là mẫu đánh giá người làm công cuối năm, dùng để nhận xét thực hiện công việc, đánh giá nhân viên vào dịp cuối năm làm cơ…
vai trò của làm việc nhóm

Vai trò của làm việc nhóm là gì? Tại sao cần có kỹ năng làm việc nhóm?

Trong xu hướng hội nhập quốc tế vào thời điểm hiện tại vai trò của làm việc nhóm ngày càng trở nên quan trọng hơn, có tác dụng nâng cao hiệu…
mẫu báo cáo kế hoạch công việc

Tổng hợp các mẫu báo cáo kế hoạch công việc mới nhất 2021

Mẫu báo cáo kế hoạch công việc chính là một loại văn bản vô cùng trọng yếu thể hiện được sự chuyên nghiệp của người thực hiện công…
bảng tính lương nhân viên

Tổng hợp các mẫu bảng tính lương nhân viên mới nhất 2021

Bảng tính lương nhân viên là một bảng thống kê nằm trong sự quản lý của bộ phận nhân sự nhằm nắm bắt lương, thưởng, bảo hiểm, số ngày công, các khoản phụ…
tự đánh giá kết quả thử việc

Hướng dẫn cách tự đánh giá kết quả thử việc chính xác nhất

Mẫu bản tự đánh giá kết quả thử việc là biểu mẫu được lập ra nhằm nhận xét lại quá trình tập sự, thử việc của bản thân tại cơ quan.…
Scroll to Top