Tất tần tật thông tin về phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp mới nhất 2021

Nhiều người thường quan niệm, phụ cấp thâm niên chỉ dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. Với quy định của pháp luật hiện hành thì liệu quan niệm này có đúng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp.

1. Phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp là gì?

Phụ cấp thâm niên là khoản phụ cấp lương được trả thêm hàng tháng cho người lao động có thời gian gắn bó làm việc bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm khuyến khích và tạo động lực để người lao động làm việc hiệu quả hơn.

2. Phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp theo quy định 

Tiền lương và các chế độ, lương thưởng khác ghi trong hợp đồng lao động được đề ra rõ ràng theo quy định tại Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động bao gồm:

Thứ nhất, mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của hoạt động hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động tạo dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Người lao động có được phụ cấp thâm niên không?
Phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp

Thứ hai, phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã deal, cụ thể:

– Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, phẩm chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương deal trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa phong phú.

– Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả làm việc của người lao động.

Xem Thêm  Database quản lý nhân sự là gì? Cách tạo database quản lý nhân sự?

Thứ ba, các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

– Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

– Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền rõ ràng cùng với mức lương deal trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, mục đích thực hiện công việc của người lao động.

Như vậy có thể thấy trong quy định của Bộ luật lao động năm 2019 chưa có quy định rõ ràng về phụ cấp thâm niên. tuy nhiên, đối chiếu với quy định trên, phụ cấp thâm niên cũng được cho là phụ cấp lương và việc xác định phụ cấp thâm niên được thực hiện theo tinh thần quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động năm 2019, theo đó, chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng con người.

3. Phụ cấp thâm niên đối với đối tượng đặc thù

Phụ cấp lương và phụ cấp làm thêm giờ bạn cần biết
Phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với người lao động nói chung, phụ cấp thâm niên được đánh giá là một khoản phụ cấp lương được deal trong hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng con người. mặc dù vậy, bên cạnh đó, pháp luật cũng có quy định cụ thể về cách xác định về phụ cấp này đối với một số đối tượng. Rõ ràng như sau:

Thứ nhất, phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được quy định cụ thể tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP hướng dẫn bởi Thông tư 04/2005/TT-BNV:

Xem Thêm  Mẫu quy trình tuyển dụng nhân sự chuẩn nhất

– Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm 1 Mục I Thông tư 04/2005/TT-BNV, nếu đã xếp bậc l­ương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức (sau đây viết tắt là ngạch); trong chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây viết tắt là chức danh) hiện giữ, thì được xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc l­ương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

– Phụ cấp thâm niên nghề áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, nhân viên tác cơ yếu trong công ty cơ yếu và cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

Thứ hai, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP và Hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH theo đó nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

4. Công nhân có được phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp?

Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2012, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo deal.

Thực hư việc “Giáo viên bị cắt phụ cấp thâm niên từ 01/7/2020”
Phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp

Tiền lương bao hàm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó, điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH trình bày rõ, phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, phẩm chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt cũng như mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh.

Xem Thêm  Cách lên chiến lược marketing của Vinamilk tạo lên sự đột phá

Cụ thể, bù đắp cho tính phức tạp của công việc, như hoạt động đòi hỏi thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao; yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện công việc, ăn nói, sự phối hợp trong quá trình quản trị của người lao động…

5. Hưởng phụ cấp thâm niên doanh nghiệp có phải đóng BHXH?

Theo Thông tư 59 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành năm 2015, các khoản lương và phụ cấp được tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm:

• Mức lương deal trong hợp đồng lao động

• Phụ cấp trách nhiệm

• Phụ cấp chức vụ

• Phụ cấp thâm niên

• Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

• Phụ cấp khu vực

• Phụ cấp lưu động

• Phụ cấp thu hút

• Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể…

Với quy định trên, có thể thấy – nếu được hưởng phụ cấp thâm niên hàng tháng thì người lao động sẽ phải trích đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội không thể không.

Phụ cấp thâm niên của người lao động có được chi trả
Phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp

Tổng kết

Như vậy, có thể thấy, phụ cấp thâm niên cũng là một trong những loại phụ cấp lương theo pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tương tự các loại phụ cấp khác, phụ cấp thâm niên chỉ mang tính hỗ trợ, bù đắp một phần chi phí do phẩm chất công việc.

Do đó, không phải người lao động nào cũng có phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp và người sử dụng lao động cũng không bắt buộc phải trả phụ cấp thâm niên cho người lao động như những đối tượng theo Luật định đã nêu.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *