Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương mới nhất 2021

Đối với việc nghỉ không hưởng lương: theo quy định trên pháp luật không điều chỉnh cụ thể về thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian nghỉ không hưởng lương thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng con người. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương mới nhất để các bạn tham khảo.

1. Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương là gì?

Mẫu đơn xin bỏ việc không lương bản mới nhất là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được bỏ việc không hưởng lương. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin nghỉ, nguyên nhân xin nghỉ.

2. Khi nào cần đến đơn xin nghỉ không lương?

Theo quy định của Bộ luật Lao động 10/2012/QH13, bên cạnh những ngày lễ tết, những ngày phép năm, mỗi năm, người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong một vài người trường hợp:

– Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

– Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

– Bố/mẹ đẻ/vợ/chồng chết; vợ/chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

Ngoài ra, người lao động còn được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông cáo với người sử dụng con người khi ông/bà nội/ngoại, anh/chị/em ruột chết; bố/mẹ kết hôn; anh/chị/em ruột kết hôn.

Tuy nhiên, nếu như đã nghỉ hết số ngày nghỉ nêu trên mà có hoạt động đột xuất khác phải nghỉ dài ngày thì người lao động hoàn toàn có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Lưu ý: Theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nếu người lao động không thực hiện công việc và không hưởng lương trên 14 ngày làm việc/tháng thì đơn vị sẽ không tham gia các chế độ bảo hiểm cho người lao động trong tháng đó.

Download Đơn xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình - sếp duyệt ngay trong 1  phút! | SOMIZA
Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

3. Cách viết đơn xin nghỉ không lương

Bên cạnh thời gian thực hiện công việc thì trong một năm, bạn sẽ có những kế hoạch riêng của mình như kết hôn, du lịch dài ngày, nghỉ bệnh hoặc những việc đột xuất khác. Lúc này, nếu bạn đã hết số lượng ngày nghỉ phép hưởng lương theo quy định hoặc muốn nghỉ phép không lương, bạn cần sử dụng đơn xin nghỉ phép không lương để trình lên sếp.

Xem Thêm  Hướng dẫn cách viết email cho nhà tuyển dụng chuẩn nhất

Căn cứ vào Điều 116 của Bộ luật Lao động năm 2012 về bỏ việc riêng, nghỉ không hưởng lương:

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

  • Kết hôn: Nghỉ 03 ngày.
  • Con kết hôn: Nghỉ 01 ngày.
  • Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: Nghỉ 03 ngày.

Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Pháp luật không điều chỉnh rõ ràng về thời gian nghỉ không hưởng lương. Thời gian nghỉ không hưởng lương (ngoài khoản 2, Điều 116 BLLĐ 2012) hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Căn cứ vào điều kiện, tính chất hoạt động của bạn mà bạn và đơn vị sẽ thỏa thuận về việc nghỉ không lương, nghỉ trong bao lâu để bảo đảm yêu cầu hoạt động.

Toggle navigation Trang chủ Giới thiệu Chức năng Văn bản Cơ cấu tổ chức  Biểu mẫu Biểu mẫu hành chính Biểu mẫu nhân sự Tuyển dụng LIÊN HỆ Đơn xin  nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 14/09/2017 mẫu đơn xin nghĩ việc hưởng chế  độ thai sản. Đơn ...
Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

Để được duyệt nghỉ phép không lương, bạn cần tiến hành viết đơn xin nghỉ phép không lương để gửi sếp. Đơn xin nghỉ phép không lương phải có các nội dung sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Tên loại đơn, trong trường hợp này là Đơn xin bỏ việc không lương.

Xem Thêm  Tổng quan về sơ đồ thoát hiểm PCCC

– Kính gửi: Ở mục này, bạn nên điền người nhận và duyệt đơn của bạn, đó là Ban Giám đốc và phòng Hành chính – nhân sự.

– Thông tin người làm đơn, bao gồm: Họ tên, Mã nhân viên (nếu có), chức vụ, phòng ban và địa chỉ liên hệ khi cần thiết.

– Thời gian nghỉ phép không lương: Ghi rõ thời gian nghỉ bắt tay vào làm từ ngày tháng năm nào và kết thúc vào ngày tháng năm nào.

– Lý do nghỉ phép không lương: Ghi rõ lý do nghỉ phép của bạn, nguyên nhân càng trọn vẹn thì đơn xin nghỉ càng dễ được chấp thuận, phê duyệt.

– Nội dung bàn giao công việc: Ghi rõ thông tin người tạm thời tiếp nhận, giải quyết công việc của bạn trong thời gian bạn nghỉ (họ tên, phòng ban, bộ phận, thông tin liên lạc), các hoạt động bàn giao…

– Ký và ghi rõ họ tên người làm đơn

Đó là một vài người thông tin cần có trong mẫu đơn xin nghỉ phép không lương, ngoài ra, tùy vào tính chất và đặc thù công việc và công ty, sẽ có một vài người chỉnh sửa nhưng nhìn chung, đây đều là những thông tin bắt buộc.

4. Các mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

1. Đơn xin nghỉ việc không lương số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám đốc công ty (1)………………………….

– Trưởng phòng người nhân viên (2)

– Trưởng (3)……………….………………………….

Tôi tên là: ………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Công ty công tác:…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ khi cần: …………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin Ban Giám đốc công ty, Trưởng phòng nhân sự, Trưởng (4)……………. Cho tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày …. Tháng …. Năm…. Đến ngày …. Tháng …. Năm…..

Xem Thêm  Top các mẫu tuyển dụng độc đáo hay nhất 2021

Nguyên nhân xin nghỉ (5):………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc cho (6) ………………….. Trong suốt thời gian tạm nghỉ.

Các công việc được bàn giao (7):………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi đảm bảo rằng sẽ trở lại thực hiện công việc sau khi hết thời gian nghỉ nêu trên, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước đơn vị.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

………, ngày …… tháng …… năm….

Giám đốc(Duyệt) Trưởng phòng người nhân viên
(Xác nhận)
Người có nhiệm vụ quản lý
(Nêu một lời phàn nàn, ký, ghi rõ họ tên)
Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu đơn xin nghỉ việc. Cách viết đơn xin nghỉ việc hay nhất 2020
Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

2. Đơn xin bỏ việc không lương số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi : – Ban Giám Đốc doanh nghiệp
– Phòng Hành chánh – người nhân viên

Tôi tên là:..…………………………………..

MSNV:…………………….Bộ phận: ……………..

Địa chỉ:…………………………………………………

Điện thoại liên lạc khi cần thiết:…………………..

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được bỏ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian .…………. Ngày (Kể từ ngày………………. Đến hến ngày …………….……..)

Lý do:………………………………………………………..

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Tôi đã bàn giao hoạt động cho:…………..Bộ phận: ………

Các hoạt động được bàn giao:…………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Trưởng BP Người làm đơn
TP.HCNS Ban giám đốc

3. Mẫu đơn xin bỏ việc không lương số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___***___

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi: – Ban Giám đốc – doanh nghiệp…………………
– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
– Trưởng Phòng …………………………….

Tôi tên: ………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………….

Đia chỉ thường trú:…………………………………….

Xin được bỏ việc không hưởng lương kể từ ngày…….tháng…….năm 20…đến ngày……..tháng……năm 20…..

Lý do xin nghỉ việc: ……………………………………

……………………………………………………………….

Công việc đã được bàn giao cho: …………………………………….trong suốt thời gian tạm bỏ việc.

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

………, ngày …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc
(Duyệt)
Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
(Xác nhận)
Một lời phàn nàn của Trưởng công ty
(Nêu một lời phàn nàn rõ ràng, ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương mới nhất 2021
Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

Tổng kết

Trong trường hợp người làm công làm mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương không được ban giám đốc chấp thuận, bạn có thể sẽ phải tính tới phương án xin nghỉ việc. Mẫu đơn xin nghỉ việc, thôi việc viết rất đơn giản, bạn sẽ tham khảo đơn xin thôi việc của chúng tôi để có khung ý tưởng viết cũng như mẫu đơn xin việc ở đơn vị mới.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *