Mẫu đơn xin nghỉ thai sản sớm mới nhất 2021

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản sớm mới nhất 2021 trong bài dành cho những mẹ bầu, công chức, giáo viên hoặc cán bộ công người làm công đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở, chuẩn bị hoàn tất mọi thủ tục trước kỳ nghỉ dài chăm sóc cho bé. Chúng tôi xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất để bạn thực hiện thủ tục theo đúng quy định của công ty, đơn vị bảo hiểm.

1. Đơn xin nghỉ thai sản sớm là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là mẫu đơn được lập ra để xin được phép nghỉ thai sản khi sắp đến kỳ sinh nở theo đúng quy định của pháp luật. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời gian nghỉ…

2. Đơn xin nghỉ thai sản sớm số 1

Đơn xin nghỉ thai sản
Đơn xin nghỉ thai sản sớm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ VỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: – Ban Giám đốc công ty ……………(1)
– Phòng hành chính người nhân viên
– Trưởng bộ phận …………..……… (2)

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………….

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………….

Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Vào thời điểm hiện tại, tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Ngày dự kiến sinh là…..

Để bảo đảm sức khỏe và có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc sinh con, tôi xin phép Ban Giám đốc doanh nghiệp cho tôi bỏ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./….đến ngày……/…../…..(3)

Khi bỏ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………………..(4) hiện đang công tác tại………………(5).

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại thực hiện công việc đúng thời hạn và chấp hành đúng mọi quy định của doanh nghiệp.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và giúp đỡ giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Một lời phàn nàn của Giám đốc ……….., ngày…..tháng…..năm……Người làm đơn

3. Đơn xin nghỉ thai sản sớm số 2

TÊN CƠ QUAN…………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:………………………………………………………..

Xem Thêm  Hướng dẫn cách đăng tuyển dụng miễn phí hiệu quả nhất 2021

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………….

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………….

Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Vào thời điểm hiện tại bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để bảo đảm sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc đơn vị cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Khi bỏ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao hoạt động lại cho………………………………………………hiện đang công tác tại……………………………………………

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi đảm bảo rằng sẽ trở lại thực hiện công việc và chấp hành đúng mọi quy định của doanh nghiệp.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện trợ giúp.

Xin chân thành cảm ơn!

Một lời phàn nàn của Giám đốc ……….., ngày…..tháng…..năm……Người làm đơn
……………………………

4. Đơn xin nghỉ thai sản sớm cho giáo viên

Nội dung căn bản của mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho giáo viên như sau:

Đơn xin nghỉ thai sản dành cho lao động nữ [DOWNLOAD]
Đơn xin nghỉ thai sản sớm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— ***——–

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Kính gửi: – Phòng giáo dục và đào tạo huyện …………- Ban giám hiệu Trường ……………….

Tên tôi là: ………………………………………. Sinh ngày: …………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………….

Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh bé theo dự kiến của bác sĩ. Bởi vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo huyện ……………………………… Và Ban giám hiệu Trường …………………… Cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày ….. Tháng …. Năm ……. Đến ngày ….. Tháng ….. Năm …..

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại thực hiện công việc và chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện …………………., ban giám hiệu Trường ……………………………. Xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày….tháng….năm…..
Ý kiến của hiệu trưởng Người viết đơn

Sửa

5. Đơn xin nghỉ cho chồng có vợ sinh con

Download mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất
Đơn xin nghỉ thai sản sớm
TÊN CƠ QUAN…………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Xem Thêm  Cách in hai mặt trong word năm 2021

Kính gửi: ……………………………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………….. Sinh ngày:………………………….

Chức vụ:……………………………. Vị trí công tác:…………………………

Số CMTND:……………. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:……………….

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………….

Vợ tôi vừa sinh con vào ngày…………………. Để chăm sóc cho vợ và con mới sinh, tôi mong Ban Giám đốc đơn vị phê duyệt để nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Tôi cam kết trở lại thực hiện công việc đúng thời gian kể trên và chấp hành đúng mọi quy định của đơn vị.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và giúp đỡ trợ giúp.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……
Ý kiến của Giám đốc Người làm đơn………………………….

6. Đơn xin nghỉ chế độ thai sản theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT

Download mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất
Đơn xin nghỉ thai sản sớm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….(1)…., ngày …. Tháng …. Năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ……………………..(2)………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………

Chức vụ, công ty công tác: ………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ chế độ thai sản (đối với lao động nam xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con cần ghi rõ lý do) thời gian là…………. Ngày, kể từ ngày…………… đến hết ngày………………………………………..

Tôi xin hứa sau khi có hồ sơ để hưởng chế độ thai sản của cơ sở y tế có thẩm quyền, tôi sẽ gửi đúng lúc đến ………………….(3)………………………. Để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………………………………………

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng công ty trước khi được nghỉ và cập nhật phong phú nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị……………………………………….(2)……………..xem xét, xử lý.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến doanh nghiệp NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ thai sản.

(3) Công ty làm thủ tục giải quyết chế độ thai sản.

Sửa

7. Đơn xin nghỉ chế độ thai sản cho nam

Đơn xin nghỉ chế độ thai sản cho chồng là mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản dành cho các lao động nam có vợ mới sinh con được nghỉ ở nhà và hưởng các chế độ theo đúng quy định của pháp luật

Xem Thêm  Kiểm soát nội bộ là gì? Quá trình kiểm soát nội bộ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

(ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NAM CÓ VỢ SINH CON)

Kính gửi: – Ban giám hiệu Trường………………………….- Phòng Tổ chức Cán bộ- Phòng Tài chính – Kế toán

Tên tôi là:………………………………………………………Ngày sinh: …………………………….

Điện thoại liên lạc: -NR: ………………………………. -DĐ: ……………………………………….

Chức danh :……………………………………………… Hệ số lương hiện hưởng: ……………

Chức vụ (nếu có) :………………………………………. Hệ số phụ cấp : ……………………….

Doanh nghiệp công tác :…………………………………………………………………………………………..

Ngày vợ sinh con:………………………………………………………………………………………….

Thời gian nghỉ từ ngày ……../………./ 201…. Đến ngày ………./……../ 201…

(Trong thời gian 30 ngày từ khi vợ sinh con, lao động nam được nghỉ 05 ngày thực hiện công việc nếu vợ sinh thường, được nghỉ 07 ngày làm việc nếu vợ sinh mổ hoặc con dưới 32 tuần tuổi, được nghỉ 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi, được nghỉ 14 ngày thực hiện công việc nếu vợ sinh đôi trở lên phải phẫu thuật)

Kính đề nghị Ban Giám hiệu, Quý phòng xem xét, xử lý cho phép tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày……. Tháng ……..năm 201…

Một lời phàn nàn của doanh nghiệp NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký, ghi rõ họ tên)

8. Thời điểm nộp đơn xin nghỉ thai sản

Hiện nay, theo quy định tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con được bỏ việc trước và sau khi sinh con 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Tuy nhiên, người lao động không được tùy ý lựa chọn thời gian nghỉ mà chỉ được nghỉ hưởng chế độ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Về thời hạn thông báo trước việc nghỉ sinh, trong các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn vào thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ quy định nào.

Tại Bộ luật Lao động 2012 cũng chỉ mới nhắc đến thời gian báo trước cho người sử dụng con người khi nghỉ việc chứ không đề cập đến khoảng thời gian cần báo trước trước khi lao động nữ nghỉ sinh.

Bởi vậy, người lao động chuẩn bị nghỉ sinh con không có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng con người về thời gian này.

Mặc dù vậy, để đảm bảo công việc được thuận lợi, trước khi đến thời gian dự kiến nghỉ sinh con khoảng 30-45 ngày, lao động nữ nên chủ động làm đơn xin phép, đồng thời báo cáo với ban lãnh đạo, các bộ phận ảnh hưởng để họ chủ động sắp xếp công việc, bố trí người thay thế…

Tổng kết

Trên đây là các mẫu đơn xin nghỉ thai sản sớm. Nếu thấy bài viết hữu ích hãy chia sẻ với mọi người nhé!

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *