Công thức tính tiền lương bình quân mới nhất 2021

Vào thời điểm hiện tại pháp luật hiện hành quy định ra sao về mức lương bình quân tính lương hưu? Mức hưởng đối với người lao động là bao nhiêu? Công thức tính tiền lương bình quân ra sao? Nội dung sau đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp tất cả những vướng mắc ảnh hưởng đến vấn đề này, hi vọng bài viết sẽ là một nguồn thông tin tốt cho bạn đọc

1. Công thức tính tiền lương bình quân

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội
Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Bên cạnh đó , Khoản 1 Điều 2 Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định:

Điều 2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo phương pháp sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mức điều chỉnh 4,72 4,01 3,79 3,67 3,41 3,26 3,32 3,33 3,20 3,10 2,88 2,66 2,47
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mức điều chỉnh 2,28 1,86 1,74 1,59 1,34 1,23 1,15 1,11 1,10 1,07 1,04 1,00 1,00
Cách xác định mức lương bình quân để tính trợ cấp thôi việc - VietNamNet
Công thức tính tiền lương bình quân

2. Cách tính mức lương bình quân khi nghỉ hưu

1. Đối với trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Xem Thêm  Hướng dẫn phân tích swot bản thân mới nhất 2021

Mức lương bình quân tính lương hưu được tính theo công thức:

Mức bình quân tiền lương (BQTL) = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (T) của thời gian năm cuối trước khi nghỉ việc / (Tx12 tháng).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, có quy định cách tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

Nếu người lao động thuộc đối tượng đang thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì bình quân của tiền lương tháng của số năm người lao động đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu:

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Xem Thêm  XP Power với quy trình thẩm định nhà thầu nghiêm ngặt

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của cả thời gian.

2. Đối với trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng con người quyết định

M (bqtl)= Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội/Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

3. Đối với trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương do người sử dụng con người quyết định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Mức bình quân tiền lương (bqtl) = (Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng con người quyết định) / Tổng số tháng đóng bảo BHXH

Nếu người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 75% thì khi được nghỉ hưu, ngoài lương hưu mà người lao động được hưởng còn được hưởng trợ cấp một lần.

Với mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, theo đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng là 0,5 tháng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH thế nào?
Công thức tính tiền lương bình quân

3. Công thức tính tiền lương bình quân đóng BHXH

Cơ sở pháp lý

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014
  • Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một vài người điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Xem Thêm  Hướng dẫn cách viết email cho nhà tuyển dụng chuẩn nhất

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu cho NLĐ hưởng lương theo chế độ nhà nước

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động thuộc đối tượng có tất cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương nhà nước sẽ được tính phụ thuộc vào bảng sau:

Số năm đóng BHXH trước khi nghỉ dùng để tính mức bình quân tiền lương

Rõ ràng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (Mbqtl) trong trường hợp người lao động thuộc đối tượng có tất cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương nhà nước được tính như sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu cho NLĐ hưởng lương theo chế độ do NSDLD quyết định

Theo khoản 2 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội, đối với người lao động có tất cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ tính dựa trên tất cả thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

Xem ngay công thức tính lương hưu này để biết mức hưởng của bạn
Công thức tính tiền lương bình quân

Cụ thể mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (Mbqtl) đối với người lao động hưởng lương theo chế độ do người sử dụng con người quyết định được tính như sau:

Người lao động có quá trình tham gia BHXH hưởng lương theo cả chế độ lương nhà nước và chế độ lương do NSDLĐ quyết định

Theo khoản 3 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội, đối với người lao động trong trường hợp này thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính theo quá trình tham gia BHXH theo cả hai chế độ tiền lương theo nhà nước quy định và cả người sử dụng lao động quyết định. Trong đó, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hưởng lương theo chế độ nhà nước và theo chế độ do người sử dụng lao động quyết định sẽ được tính theo quy định đã nêu ở trên.

Tổng kết

Trên đây là công thức tính tiền lương bình quân. Nếu thấy bài viết hữu ích hãy chia sẻ với mọi người nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi!

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *