Các công thức ngày tháng năm trong excel năm 2021

Trong quá trình làm việc với Excel, chắc hẳn anh chị cũng hay gặp những bảng tính với thông tin về ngày tháng năm cần được giải quyết và tính toán việc sử dụng phương thức phổ thông khiến cho mất quá nhiều thời gian so với bảng tính hơn là việc sử dụng công thức. Để giúp anh chị thành thục tính năng có ích này, cũng như rút ngắn thời gian thì mình xin chia sẻ công thức tính ngày tháng năm trong Excel.

Lợi ích khi dùng ng thức tính ngày tháng trong Excel?

đầu tiênchúng ta cùng đi tìm hiểu ích lợi từ thủ thuật tính ngày tháng năm trong Excel này nhé! Theo mình nhận ra thì thực hành các bước này sẽ giúp đỡ đắc lực trong việc anh/chị tính toán, xử lý các bài tập hay nhiệm vụ được giao phó. rõ ràng như hiểu được cách cộng trừ thêm bớt ngày tháng năm sẽ giúp anh chị giải quyết nhanh các ng việc ảnh hưởng đến sắp xếp lộ trình, tính ngày ng, tính lương hay kiểm tra thời gian vận tải các đơn hàng,…Và bên cạnh những ng thức cơ bản thì anh/chị còn có thể sử dụng các hàm đã có sẵn trong Excel để thuận tiện hơn trong quá trình thực tiện. Nắm rõ ng dụng rồi thì hãy cùng theo dõi chỉ dẫn của mình về công thức tính ngày tháng năm trong Excel ngay phía dưới nào.

Các hàm ngày tháng trong excel

Hàm TODAY

– Cú pháp: TODAY()

– Chức năng: Trả về ngày tháng năm hiện hành, nó không chứa tham số và thời gian được ngầm hiểu là 0 giờ lúc nữa đêm.

Hàm DAY

– Cú pháp: DAY( Serial_number)

– Trong đó: Serial_number là giá trị bắt buộc. Là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn mong muốn lấy ra ngày.

– Chức năng: Tách giá trị ngày trong một ngày, tháng, năm rõ ràng. Ngày được trả về dưới dạng số nguyên, có thành quả từ 1 đến 31.

Ví dụ: Cho bảng tính như hình dưới. đòi hỏi tách giá trị ngày.

– Bạn nhập bí quyết tại ô D6=DAY(C6), ta được kết quả trả về giá trị ngày trong ô D6

– Sao chép bí quyết cho đến hết hàng cần tách thành quả ngày, ta được kết quả

Hàm MONTH

– Cú pháp: MONTH( Serial_number)

– Trong đó: Serial_number là thành quả bắt buộc. Là giá trị ngày của tháng mà bạn mong muốn tìm.

Xem Thêm  Cách lập kế hoạch làm việc trong tuần hiệu quả nhất

– Chức năng: Tách giá trị tháng trong một ngày rõ ràng. Tháng được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 12.

Hãy sử dụng hàm MONTH để lấy ra tháng ở ô A1.

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =MONTH(A1) vào ô bạn mong muốn trả kết quả.

Lưu ý:

  • Mình chỉ dẫn ở ô A1 nên nhập A1, bạn có thể khác biệt số seri này nha.
  • tùy theo định dạng ngày tháng trên máy của bạn mà tháng sẽ hiển thị trước hoặc sau ngày. Như của mình là tháng hiển thị trước ngày.
Nhập hàm =MONTH(A1) vào ô bạn cần trên bảng tính.

Nhập hàm =MONTH(A1) vào ô bạn phải cần trên bảng tính.

Bước 2: Nhấn phím Enter và kiểm duyệt kết quả.

Nhấn phím Enter.

 

Hàm YEAR

– Cú pháp: YEAR(serial_number)

– Trong đó: Serial_number là không thể không, ngày của năm mà bạn mong muốn tìm. Ngày bạn nên nhập bằng hàm Date.

– Chức năng: Trả về năm của một ngày một ngày tương ứng nào đấy. Năm được trả về dạng số nguyên trong khoảng từ 1900 đến 9999.

Hàm DATE

– Cú pháp: DATE( year, month, day)

– Trong đó: Year, month, day: lần lượt là năm, tháng, ngày cần nhập.

– Chức năng: Trả về biểu thức ngày tháng năm đã nhập

Hàm NOW

– Cú pháp: NOW()

– Chức năng: Trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống

Hàm Hour

– Cú pháp: HOUR(Serial-number)

Trong đó: Serial number là đối số bắt buộc, là thời gian bạn muốn chuyển đổi thành giờ. có thể là dạng văn bản, số thập phân, hoặc dưới dạng các hàm khác.

– Chức năng: Trả về giờ của một thành quả thời gian.Giờ trả về là có dạng số nguyên nằm trong khoảnh từ 0 đến 23

Hàm MINUTE

– Cú pháp: MINUTE(serial-number)

Trong Đó: Serial-number: bắt buộc phải cógiá trị mong muốn chuyển đổi thành phút

– Chức năng: Chuyển đổi một số giá trị thời gian về thành một phút trong biểu thức giờ phút giây. Phút được trả về dưới dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 59.

Hàm SECOND

– Cú Pháp: =SECOND (serial_number)

Trong Đó: Serial_number bắt buộc phải có. Là thời gian chứa số giây bạn mong muốn tìm. có thể là thành quả thời gian hoặc giá trị thập phân

– Chức Năng: Trả về phần giây của giá trị thời gian. Có dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 59.

Hàm WEEKDAY

– Cú pháp: = WEEKDAY(serial_number [, return_type])

– Trong đó:
+ serial_number: Biểu thức ngày tháng hoặc là một con số chỉ thành quả ngày tháng
+ return_type: Chọn kiểu kết quả trả về
+ return_type = 1 (mặc định): Chủ Nhật là 1 (thứ Bảy là 7)
+ return_type = 2: thứ 2 là 1 (Chủ Nhật là 7)
+ return_type = 3: thứ 2 là 0 (Chủ Nhật là 6)

Xem Thêm  7 nguyên tắc vàng để đạt được kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp

– Chức năng: Cho biết số thứ tự của ngày trong tuần

Ví dụ: Cho bảng tính Excel.

Với hàm WEEKDAY để tính số thứ tự của ngày trong tuần. Tại ô C8 = WEEKDAY(C6,C7). Và đây chính là kết quả:

Như vậy, ngày 30/06/2014 là ngày có số thứ tự trong tuần là 2 với quy ước là chủ nhật có thứ tự là 1.

11. Hàm WEEKNUM

– Cú pháp: WEEKDAY(serial_number [, return_type])

– Trong đó:

+ Serial_number: Ngày trong tuần được nhập vào. giá trị này bắt buộc
+ Return_type: nắm rõ ràng ngày nào là 1 ngày bắt đầu của tuần. Mặc định là 1.
. Return_type=1. Ngày đầu tuần là chủ nhật.
. Return_type=2. Ngày đầu tuần là thứ 2.

Hàm Days360

– Cú pháp: DAYS360( start_date, end_date, [method])

– Trong đó:

+ Start_date, end_date: là ngày bắt tay vào làm và kết thúc mà bạn muốn được biết số ngày giữa hai ngày này. giá trị này bắt buộc
+ Method: giá trị logic xác định sử dụng công thức của Hoa Kỳ hay Châu Âu. Method=false là công thức của Hoa Kỳ, method=true là công thức của Châu Âu.

– Chức năng: Tính số ngày giữa 2 mốc ngày tháng dựa trên cơ sở một năm có 360 ngày.

Hàm DateValue

– Cú pháp: DATEVALUE(date_text)

– Trong đó: date_text: Chuỗi văn bản cần chuyển đổi, giới hạn trong khoảng từ 01/01/1900 đến 31/12/9999, giá trị nhập vào phải nằm trong dấu móc.

– Chức năng: Chuyển đổi một chuỗi ngày tháng thành một giá trị ngày tháng năm để có khả năng tính toán được.

Hàm EDATE

– Cú pháp: EDATE(start_date, months)

– Trong đó:

+ start_date: Ngày sử dụng làm mốc để tính.
+ months: Số tháng Trước hoặc Sau mốc thời gian được sử dụng để tính toán

– Chức năng: Trả về một ngày tính từ mốc thời gian cho Trước và cách mốc thời gian này một vài tháng được chỉ định.

Hàm Networkdays

– Cú pháp: NETWORKDAYS( start_date, end_date, [holiday])

– Trong đó

+ Start_date: Ngày bắt tay vào làm. Tham số không thể không
+ End_date: Ngày kết thúc. Tham số bắt buộc.
+ Holiday: Số ngày cần loại trừ ra khỏi lịch làm việc. Tham số không không thể không.

– Chức năng: Trả về số ngày làm việc từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc, nó không gồm có ngày cuối tuần và ngày lễ đã được xác định.

Xem Thêm  Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo cho toàn bộ nhân viên [FILE MẪU]

Ví dụ: Ta có một bảng chấm Công nhân sựgồm có cả số ngày nghỉ như sau:

– Sử dụng hàm networkdays tính số ngày thực hiện công việc với ngày bắt đầu là 23-01-2013, ngày kết thúc là 18-02-2013công thức là =NETWORKDAYS(B3,C3). Kết quả thu được:

– dùng hàm Networkdays tính số ngày thực hiện công việc với ngày bắt tay vào làm là 23-01-2013, ngày kết thúc là 18-02-2013, với 1 ngày nghỉ phép là 30-01-2013. công thức là =NETWORKDAYS(B3,C3,F3). Kết quả sẽ là:

Hàm Eomonth

– Cú pháp: EOMONTH(start_date, months)

– Trong đó:
+ start_date: Ngày dùng làm mốc để tính.
+ months: Số tháng Trước hoặc Sau mốc thời gian start_date.

– Chức năng: Tính ngày cuối tháng của 1 tháng bất kỳ với số tháng được chỉ định trước.

Cách tự động che lấp dữ liệu ngày tháng vào cột tính trong Excel

Khi mà bạn muốn điền một dãy các thông tin ngày, tháng vào một cột trong trang tính của chúng tang cụ tự động AutoFill của Excel chính là một cánh tay phải đắc lực.

Tự động điền ngày tháng trên Excel theo trình tự ngày tăng dần

Để điền thông tin ngày, tháng theo trình tự các ngày tăng dần, bạn cần thực hiện các thao tác sau:

  • Chọn ô trước tiên, điền ngày tháng đầu tiên vào
  • Click vào ô đầu tiên đã điền đó, sau đấy kéo Fill Handle (ô vuông nhỏ nằm ở góc bên phải dưới cùng ô được chọn) như hình vẽ dưới đây, kết quả ta đạt được các ngày liên tiếp tăng dần

Tự động điền các ngày, tháng hoặc các năm

Có 2 cách để điền tự động các ngày, tháng hay các năm vào một cột trong Excel.

Cách 1

Bạn sử dụng ng cụ tự động Auto Fill như hướng dẫn bên trên, sau khi điền đầy thông tin ngày, tháng vào cột đó, bạn chọn lựa những chức năng của Auto Fill như hình sau:

Cách 2

Bạn nhập Ngày thứ nhất vào ô trước tiên, sau đấy click vào ô đó, nhấn chuột phải và kéo xuống ô cuối cùng mà bạn mong muốn điền. khi đó, cửa sổ chọn lựa sẽ được hiện ra để bạn tùy chỉnh theo ý muốn

Tổng kết

Trên đó là các cách để giúp bạn đọc tìm hiểu cũng như kiểm soát thao tác với những hàm ảnh hưởng đến ngày, tháng và giờ hiện tại để mình trang bị đày đủ kiến thức bắt đầu công việc nhé.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *