Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 15

Phiếu xuất kho sử dụng để theo dõi khắn khít số lượng vật tư, ng cụ, dụng cụ xuất kho cho các bộ phận dùng trong công ty, làm căn cứ để hạch toán khoản chi và kiểm duyệt việc dùng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư. Vậy phiếu xuất kho theo quyết định 15 như thế nào, cùng wemay.vn tìm hiểu nhé.

Phiếu xuất kho là gì?

Cũng giống như là phiếu nhập kho, phiếu xuất kho là những chứng từ, văn bản được lập để theo dõi chi tiết số lượng vật tư, ng cụ, dụng cụ trong nhà kho phục vụ cho quá trình sử dụng của công tyđơn vị, tổ chức…Giúp quản lý theo dõi chặt chẽ số lượng được nhập vào cũng giống như xuất ra của kho.

Phiếu xuất kho cũng là căn cứ để hoạch toán chi phí sau này cũng giống như phục vụ cho quá trình kiểm duyệt, giám sát các mức tiêu hao vật tư của tổ chức. Phiếu xuất kho được thực hiện theo mẫu 02 – VT ban hành theo thông tư 200 hoặc QĐ 48 của nhà nước.

Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 15 (Mẫu số: 02 – VT)

Đơn vi:  ng ty kế toán Thuế Apec
Bộ phận:……….
                              Mẫu số: 02 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

   PHIẾU XUẤT KHO

Ngày….tháng….năm……
Số………………………..

Nợ……………………..

Có.……………………..

– Họ và tên người nhận hàng: …………………………… Địa chỉ (bộ phận):………….
– Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………..
– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………………… Địa điểm: ………………….

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa


số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu
cầu

Thực
xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ………………………………………………………………………..
– Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………….
Ngày….tháng….năm….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Người nhận hàng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Xem Thêm  HR Manager là gì? Tầm quan trọng của HR Manager

Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48 (Mẫu số: 02 – VT)

Đơn vi:  ng ty kế toán Thuế Apec
Bộ phận:……….
                              Mẫu số: 02 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU XUẤT KHONgày….tháng….năm……
Số………………………..

Nợ……………………..

Có.……………………..

– Họ và tên người nhận hàng: …………………………… Địa chỉ (bộ phận):………….
– Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………..
– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………………… Địa điểm: ………………….

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa


số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu
cầu

Thực
xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ………………………………………………………………………..
– Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………….
Ngày….tháng….năm….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Người nhận hàng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Xem Thêm  Hướng dẫn cách viết thư từ chối tuyển dụng khéo léo và chuyên nghiệp nhất

Hướng dẫn cách viết phiếu xuất kho

Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, ng cụ, dụng cụ cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.
Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, ng cụ, dụng cụ.
– Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, ng cụ, dụng cụ.
– Cột 1: Ghi số lượng vật tư, ng cụ, dụng cụ theo yêu cầu xuất kho của người (bộ phận) sử dụng.
– Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).
– Cột 3, 4: Kế toán ghi đơn giá (tuỳ theo qui định hạch toán của đơn vị) và tính thành tiền của từng loại vật tư, ng cụ, dụng cụ xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3).
Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, ng cụ, dụng cụ thực tế đã xuất kho.
Dòng “Tổng số tiền viết bằng chữ”: Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.
Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập (tuỳ theo tổ chức quản lý và qui định của đơn vị) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần). Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng. Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ họ tên).
Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán.
Liên 3: Người nhận vật tư, ng cụ, dụng cụ giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.

Xem Thêm  Tổng hợp những câu hỏi nhà tuyển dụng hay hỏi mới nhất 2021

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *