WEMAY HỢP TÁC MAY ĐỒNG PHỤC CHO TẬP ĐOÀN HOCK AN SINGAPORE

Hock Ann  là một tập đoàn xây dựng tại Singapore. 

Với cơ hội được làm việc với Hock Ann, Wemay Uniform đã trau dồi thêm được nhu cầu của một công ty thiết kế – xây dựng chuyên nghiệp, cách làm việc linh hoạt, nhanh chóng và hướng tới kết quả.

Ngoài ra, Hock Ann còn là một tập đoàn chú trong đến con người – nguồn nhân lực quan trọng tại Tập Đoàn bằng việc trang bị sản phẩm có yêu cầu chất lượng cao, tinh tế và mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, khiến nhân viên của họ thoái mái chọn mặc tới công ty mỗi ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh khách hàng gửi về cho Wemay Uniforms.Scroll to Top