Nên viết gì trong báo cáo thử việc? Cách viết báo cáo kết quả thử việc

Báo cáo mục đích học việc, thử việc là mẫu báo cáo đánh giá kết quả sau quá trình quản trị của ứng viên tại công ty mới, đây là tiền đề để công ty xem xét xem ứng viên có thích hợp với vị trí công việc hay không. Vậy viết gì trong báo cáo thử việc để được một bản báo cáo mục đích phong phú và chính xác, mời các bạn tham khảo bài …

Nên viết gì trong báo cáo thử việc? Cách viết báo cáo kết quả thử việc Xem chi tiết »