KPI là gì? Tại sao lại quan trọng trong doanh nghiệp

Sự phát triển và thành công vượt bậc của tổ chức bạn có thể được định đoạt bởi sự ổn định của kết quả kinh doanh. Và những kết quả này có thể có được nếu như các nhân sự của tổ chức Bạn có thể gặt hái được mục các kết quả trước mắt mong muốn một cách bên vững. KPI là gì? KPI – tiếng anh là Key Performance Indicator là thông số nhận xét hiệu …

KPI là gì? Tại sao lại quan trọng trong doanh nghiệp Xem chi tiết »