Tự đánh giá bản thân trong báo cáo thử việc

tự đánh giá kết quả thử việc

Hướng dẫn cách tự đánh giá kết quả thử việc chính xác nhất

Mẫu bản tự đánh giá kết quả thử việc là biểu mẫu được lập ra nhằm nhận xét lại quá trình tập sự, thử việc của bản thân tại cơ quan. Nội dung trong mẫu bản tự nhận xét mục đích tập sự cần nêu rõ thông tin cá nhân, cơ quan tập sự, điểm tốt, nhược kiểm của chính mình trong quá trình tập sự. ngoài ra các …

Hướng dẫn cách tự đánh giá kết quả thử việc chính xác nhất Xem chi tiết »

bảng đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc

Tổng hợp các mẫu bảng đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc

Bảng đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc cụ thể là phiếu đánh giá người làm công sau thời gian thử việc, bao gồm phần tự đánh giá của cấp dưới và cũng là phần nhận xét, nhận xét của quản lý, phòng người nhân viên và của Tổng giám đốc/ Giám đốc đơn vị, quyết định xem người làm công có đáp ứng được yêu cầu của công việc, vượt qua thời …

Tổng hợp các mẫu bảng đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc Xem chi tiết »

Scroll to Top