Trả lương theo 3P là gì? Cách triển khai hệ thống lương theo 3P

Trên thế giới có nhiều cách tính lương người làm công, trong đó, trả lương theo 3P được hoàn thiện và áp dụng rộng rãi nhất mà bạn nên áp dụng cho công ty của mình. Kết quả trước mắt của lương 3P là hướng tới sự bình đẳng trong trả lương, qua đó đảm bảo năng lực thu hút, giữ chân và tạo động lực cho người lao động. …

Trả lương theo 3P là gì? Cách triển khai hệ thống lương theo 3P Xem chi tiết »