Tầm nhìn sứ mệnh các doanh nghiệp

Các tổ chức thường tóm lược các mục tiêu và mục đích của họ trong các tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh. Cả hai đều phục vụ cho các mục tiêu khác nhau cho một doanh nghiệp tuy nhiên thường bị nhầm lẫn với nhau. Vậy tầm nhìn & sứ mệnh là gì, chúng khác nhau như thế nào? làm thế nào để xác định tầm nhìn & sứ mệnh của một doanh nghiệp? Tầm nhìn là …

Tầm nhìn sứ mệnh các doanh nghiệp Xem chi tiết »