Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương mới nhất 2021

Đối với việc nghỉ không hưởng lương: theo quy định trên pháp luật không điều chỉnh cụ thể về thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian nghỉ không hưởng lương thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng con người. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin nghỉ việc không …

Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương mới nhất 2021 Xem chi tiết »