Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hàng quý những DN có sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải báo cáo tình hình dùng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT). Mời các bạn tham khảo. Căn cứ theo quy định pháp luật Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2013 – Điều …

Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN Xem chi tiết »