Hệ thống kiểm soát nội bộ là gì? Cách xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Vào thời điểm hiện tại, có rất nhiều quan điểm khác nhau về kiểm toán nội bộ và hệ thống nắm bắt nội bộ. Xã hội phát triển, kiểm toán nội bộ và bộ máy kiểm soát nội bộ không chỉ nằm trong phạm vi công việc của công ty mà nó vượt ra khỏi phạm vi nội bộ đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng thông tin của các đối …

Hệ thống kiểm soát nội bộ là gì? Cách xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ Xem chi tiết »