Các biểu mẫu hồ sơ dự thầu qua mạng

Năm 2020 là một năm đổi mới mang tính đột phá khi Bộ chiến lược và Đầu tư ban hành Lịch trình sử dụng đối với các gói thầu có giá gói thầu từ 5 đến 10 tỷ đồng phải thực hiện qua mạng, trước đó năm 2017 Bộ kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng . …

Các biểu mẫu hồ sơ dự thầu qua mạng Xem chi tiết »