Hướng dẫn cách tạo bảng chấm công theo tháng trên Excel

Mẫu bảng chấm công theo tháng là một trong số những biểu mẫu được các doanh nghiệp sử dụng với mục đích tính công cho người lao động. Bảng chấm công sẽ ghi lại tất cả khoảng thời gian làm việc của cấp dưới dù nghỉ phép, nghỉ lễ hay vắng mặt không nguyên nhân đều được chấm theo đúng quy định. 1. Bảng chấm công theo tháng là gì? Mẫu bảng chấm công …

Hướng dẫn cách tạo bảng chấm công theo tháng trên Excel Xem chi tiết »