Lương và chế độ phúc lợi

Phúc lợi công ty là gì? Các phúc lợi công ty hấp dẫn nhất

Phúc lợi công ty dành cho nhân viên và chế độ đãi ngộ luôn là yếu tố được người lao động ưu tiên xem xét khi cân nhắc đề nghị của nhà tuyển mộ, và cũng là xác định tiềm năng gắn bó lâu dài với tổ chức. Mặc dù vậy, việc doanh nghiệp đầu tư thật nhiều chi phí vào lương thưởng nhân viên có thật sự đang mang lại hiệu quả? 1. …

Phúc lợi công ty là gì? Các phúc lợi công ty hấp dẫn nhất Xem chi tiết »

chế độ phúc lợi cho nhân viên

Chế độ phúc lợi cho nhân viên là gì?

Chế độ phúc lợi cho nhân viên và chế độ đãi ngộ luôn là yếu tố được người lao động ưu tiên xem xét khi cân nhắc đề nghị của nhà tuyển dụng, và cũng là xác định tiềm năng gắn bó bền vững với tổ chức. Tuy nhiên, việc đơn vị đầu tư thật nhiều chi phí vào phúc lợi nhân viên có thật sự đang mang lại hiệu quả? …

Chế độ phúc lợi cho nhân viên là gì? Xem chi tiết »

Scroll to Top