Lương net là lương như thế nào? Phân biệt lương gross với lương net

Khi giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lương. Trong đó, có hai hình thức trả lương hay được thỏa thuận sử dụng nhất là lương Gross và lương Net. Mặc dù vậy, hai loại lương này không giống nhau như thế nào? Lương net là …

Lương net là lương như thế nào? Phân biệt lương gross với lương net Xem chi tiết »