Tổng hợp các kế hoạch nhân sự mẫu mới nhất 2021

Đối với nhiều bạn HR thì nhiệm vụ lập kế hoạch nhân sự hay kế hoạch nguồn nhân công (Workforce Planning) là một trong những vai trò khó và phức tạp, đòi hỏi kiến thức và nguồn thông tin đầu vào tổng hợp. Phía dưới là một vài chú ý và kế hoạch nhân sự mẫu mà HR, HRM, CEO có thể tham khảo. Nội dung nên có của bản kế hoạch nhân sự 1. Các …

Tổng hợp các kế hoạch nhân sự mẫu mới nhất 2021 Xem chi tiết »