Các yếu tố con người trong quản lý mà một nhà quản trị cần biết

Con người là trung tâm của vũ trụ, là trung tâm của sự sống, sự vận động. Muốn tồn tại và phát triển, bắt buộc phải làm sự liên quan to lớn của yếu tố con người. Đặc biệt trong lĩnh vực quản lý, chúng ta lại càng trở nên nhân tố trung tâm không thể không có. Yếu tố con người trong quản lý là nhiệm …

Các yếu tố con người trong quản lý mà một nhà quản trị cần biết Xem chi tiết »