HR Manager là gì? Tầm quan trọng của HR Manager

Cơ cấu tổ chức trong một nhà hàng, khách sạn nói riêng và hầu hết các công ty, doanh nghiệp vào thời điểm hiện tại nói chung đều có một phòng ban quản lý về vướng mắc nhân viên. bộ phận này còn được nhắc đên là HR, đứng đầu bộ phận này là HR Manager. Vậy HR Manager là gì và hoạt động của vị trí này rõ ràng như thế nào? Cùng …

HR Manager là gì? Tầm quan trọng của HR Manager Xem chi tiết »