Kiểm soát nội bộ là gì? Quá trình kiểm soát nội bộ

Quá trình kiểm soát nội bộ thực chất là sự tích hợp một loạt công việc, biện pháp, kế hoạch, khái niệm, nội quy chính sách và nỗ lực của mọi thành viên trong công ty để bảo đảm tổ chức đó hoạt động đạt kết quả tốt, đạt được kết quả trước mắt đặt ra một cách hợp lý. Vậy tạo ra công thức này bằng cách nào? Hãy theo dõi ngay bài …

Kiểm soát nội bộ là gì? Quá trình kiểm soát nội bộ Xem chi tiết »