Hàm tính thời gian làm việc trong excel 2021

Trong công ty, kế toán sẽ phải quản lý giờ giấc của toàn bộ nhân sự để thực hiện việc hoàn thành công việc tính lương. bình thường, bảng chấm công sẽ cung cấp dữ liệu giờ vào và giờ ra để tính giờ làm việc. Sau đấy, bạn sẽ làm thế nào để cho ra kết quả tính toán chính xác và nhanh nhất? Hãy đọc bài viết dưới đây để biết …

Hàm tính thời gian làm việc trong excel 2021 Xem chi tiết »