Tổng hợp các mẫu bảng đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc

Bảng đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc cụ thể là phiếu đánh giá người làm công sau thời gian thử việc, bao gồm phần tự đánh giá của cấp dưới và cũng là phần nhận xét, nhận xét của quản lý, phòng người nhân viên và của Tổng giám đốc/ Giám đốc đơn vị, quyết định xem người làm công có đáp ứng được yêu cầu của công việc, vượt qua thời …

Tổng hợp các mẫu bảng đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc Xem chi tiết »