Chế độ phúc lợi cho nhân viên là gì?

Chế độ phúc lợi cho nhân viên và chế độ đãi ngộ luôn là yếu tố được người lao động ưu tiên xem xét khi cân nhắc đề nghị của nhà tuyển dụng, và cũng là xác định tiềm năng gắn bó bền vững với tổ chức. Tuy nhiên, việc đơn vị đầu tư thật nhiều chi phí vào phúc lợi nhân viên có thật sự đang mang lại hiệu quả? …

Chế độ phúc lợi cho nhân viên là gì? Xem chi tiết »