HR là gì? Các mảng của nhân sự?

Người nhân viên là làm gì? Các mảng của nhân sự? Mô tả về công việc nhân sự có gì thú vị? Nhiều người nghĩ nghề nhân sự chỉ là đơn thuần nhằm kết quả tuyển mộ và hiển nhiên dừng lại ở đó. Mặc dù vậy, đó chỉ là sự mô tả về một phương diện nhỏ mà thôi. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải …

HR là gì? Các mảng của nhân sự? Xem chi tiết »