Các vị trí trong ngành HR

Bộ phận nhân sự vẫn thường được ví như những người “nắm đằng đầu” của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngày nay ngoài việc đảm nhiệm công việc tuyển và đạo tạo nhân sự, bộ phận nhân sự còn có những vai trò khác. Bộ phân nhân sự trong một công ty bao gồm : Recruitment (Tuyển …

Các vị trí trong ngành HR Xem chi tiết »