6 kỹ năng quan trọng nhất của nhà quản trị

Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra nhiều thách thức cho các đất nước. Trong số đó việc xây dựng một đội ngũ các nhà quản lý hiện đại có tầm vóc quốc tế là một yêu cầu cực kỳ quan trọng. Các doanh nghiệp có tầm hoạt động thế giới là một nền tảng cốt lõi của các doanh nghiệp toàn cầu. Câu hỏi đặt ra: …

6 kỹ năng quan trọng nhất của nhà quản trị Xem chi tiết »