Bảng tính lương làm thêm giờ

Những quy tắc tăng lương nhân sự 2021

Tiền lương luôn là một vướng mắc nóng, được lưu tâm hầu khắp các công ty hiện nay. đấy là nguyên nhân việc quản lý C&B (Compensation & Benefits) là mảng khó nhất của nhân viên. Các quản trị con người của các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều cần nắm rõ quy định, nguyên tắc tính lương theo luật pháp nước ta và hiểu rõ các hình thức trả lương …

Những quy tắc tăng lương nhân sự 2021 Xem chi tiết »

Bảng tính lương làm thêm giờ

Hướng dẫn cách tạo bảng tính lương làm thêm giờ mới nhất 2021

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc của người lao động (NLĐ) ngoài thời giờ làm việc thông thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. NLĐ làm thêm giờ được trả lương làm thêm giờ, cách tính tiền lương làm thêm giờ. Hãy cùng chúng tôi …

Hướng dẫn cách tạo bảng tính lương làm thêm giờ mới nhất 2021 Xem chi tiết »

Scroll to Top