Bảng lương net mẫu

Những quy tắc tăng lương nhân sự 2021

Tiền lương luôn là một vướng mắc nóng, được lưu tâm hầu khắp các công ty hiện nay. đấy là nguyên nhân việc quản lý C&B (Compensation & Benefits) là mảng khó nhất của nhân viên. Các quản trị con người của các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều cần nắm rõ quy định, nguyên tắc tính lương theo luật pháp nước ta và hiểu rõ các hình thức trả lương …

Những quy tắc tăng lương nhân sự 2021 Xem chi tiết »

Lương net là lương như thế nào

Lương net là lương như thế nào? Phân biệt lương gross với lương net

Khi giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lương. Trong đó, có hai hình thức trả lương hay được thỏa thuận sử dụng nhất là lương Gross và lương Net. Mặc dù vậy, hai loại lương này không giống nhau như thế nào? Lương net là …

Lương net là lương như thế nào? Phân biệt lương gross với lương net Xem chi tiết »

Scroll to Top