Bảng đánh giá KPI là gì? Tiêu chí xây dựng bảng đánh giá KPI hiệu quả nhất

Bảng đánh giá KPI là một phương pháp quản trị bằng việc lượng hóa hiệu quả thực hiện công việc của một nhân viên theo một khoảng thời gian. Nắm rõ cách xây dựng KPI cho nhân viên sẽ giúp hoạt động quản trị rành mạch, thông suốt. 1. Bảng đánh giá KPI là gì? Vì sao cần KPI? KPI theo tiếng anh là …

Bảng đánh giá KPI là gì? Tiêu chí xây dựng bảng đánh giá KPI hiệu quả nhất Xem chi tiết »