Công việc của trưởng phòng nhân sự? Mức lương của trưởng phòng nhân sự?

HR Manager là gì? Công việc của trưởng phòng nhân sự có vất vả không? vai trò của họ trong công ty như thế nào? 1. Công việc của trưởng phòng nhân sự Hỗ trợ cho cấp trên (Giám đốc/ ban giám đốc) giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực người nhân viên trong đơn vị. Điều hành các hoạt động trong phòng của mình. Tương tác, hỗ …

Công việc của trưởng phòng nhân sự? Mức lương của trưởng phòng nhân sự? Xem chi tiết »