ĐỒNG PHỤC BẢO VỆ

ĐỒNG PHỤC BẢO VỆ

Rất sai lầm khi nghĩ đồng phục bảo vệ không quan trọng. Trong khi, họ là một trong những người khách hàng lần đầu tiên thấy và tiếp xúc. Chúng ta nghĩ rằng bộ phận này, nhân sự không yêu cầu cao nên lại càng dễ sai lầm thờ ơ và thiếu đầu tư.

Scroll to Top