luật

Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hàng quý những DN có sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải báo cáo tình hình dùng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT). Mời các bạn tham khảo. Căn cứ theo quy định pháp luật Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2013 – Điều …

Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN Xem chi tiết »

Các biểu mẫu hồ sơ dự thầu qua mạng

Năm 2020 là một năm đổi mới mang tính đột phá khi Bộ chiến lược và Đầu tư ban hành Lịch trình sử dụng đối với các gói thầu có giá gói thầu từ 5 đến 10 tỷ đồng phải thực hiện qua mạng, trước đó năm 2017 Bộ kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng . …

Các biểu mẫu hồ sơ dự thầu qua mạng Xem chi tiết »

Scroll to Top