Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương mới nhất 2021

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương mới nhất sẽ giúp các bạn kế toán, nhất là các bạn kế toán mới tham khảo và chuẩn bị phong phú hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định mới nhất về yêu cầu tạo dựng thang bảng lương tại các công ty, đơn vị. Chi tiết mời các bạn tham khảo.

1. Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương mới nhất

– Người sử dụng con người phải tạo ra thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

(Điều 93 Bộ luật Lao động 2012 quy định người sử dụng con người có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương mà Chính phủ quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013).

– Người sử dụng lao động phải tham khảo một lời phàn nàn của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi tạo ra thang lương, bảng lương và định mức lao động.

– Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất 2015
Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất

Lưu ý: Trước đây Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Lao động 2012 quy định người sử dụng con người phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động đồng thời với việc công khai tại nơi thực hiện công việc.

tuy nhiên, Bộ luật Lao động 2019 không còn yêu cầu người sử dụng lao động phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan nhà nước nữa.

2. Hồ sơ xây dựng thang bảng lương mới nhất

I. Thành phần hồ sơ:
1. Công văn đề nghị đăng ký thang lương bảng lương

2. Hệ thống thang lương bảng lương

3. Bảng quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh và nhóm chức ngành nghề, công việc trong thang lương bảng lương

Biểu mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất 2018
Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất

4. Quy chế lương, bảng phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng lao động không yêu cầu)

5. Biên bản thống nhất ý kiến về bộ máy thang bảng lương.

6. + Văn bản của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp nêu một lời phàn nàn về hệ thống thang lương, bảng lương (nếu doanh nghiệp đã có công đoàn).

+ Công văn xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn của Liên Đoàn Lao Động (nếu không đủ điều kiện thành lập công đoàn thì liên hệ Liên đoàn lao động quận, huyện,…để có công văn xác nhận công ty không đủ điều kiện thành lập công đoàn này)

II. Số lượng hồ sơ: 03 bộ
III. Nơi đăng ký:

– Đối với các đơn vị sử dụng từ 100 lao động trở lên hoặc đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
– Đối với các doanh nghiệp sử dụng dưới 100 lao động đăng ký tại Phòng Lao động – TBXH Quận-Huyện nơi đặt trụ sở chính của công ty.

3. Bộ máy thang bảng lương mới nhất

Ví dụ: công ty TNHH A tạo dựng thang bảng lương như sau:

Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất

Đơn vị xây dựng thang lương bảng lương phù hợp dựa trên cơ sở sau:
+ Bậc lương: Theo quy định của đơn vị, công ty có thể tạo ra bao nhiêu bậc thì tùy mỗi doanh nghiệp, thường thì từ 10-15 bậc. Và theo quy chế lương của doanh nghiệp, những lúc tăng lương sẽ lên một bậc, các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc
+ Nhóm chức danh, vị trí công việc: Căn cứ vào chức danh, vị trí hoạt động thực tế tại công ty các bạn, với những nhóm cùng chung một mức lương, các bạn sẽ gộp chung vào một nhóm, nhưng trong bảng Kế Toán An Tâm gộp Giảng viên, kinh doanh, nhân sự, người làm công kế toán vào chung một nhóm, và hưởng mức lương như nhau
+ Mức lương tối thiểu: Căn cứ vào nghị định 103/2014/NĐ-CP để đề ra mức lương tối thiểu của đơn vị các bạn.
– Trong bảng kê lương vùng đơn vị TNHH A là thuộc khu vực 1, và áp dụng mức lương tối thiểu là 3.100.000 (Các bạn sẽ để cao hơn số này, tùy thuộc vào đơn vị của mình)
– Lao động đã qua đào tạo phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Các bạn sẽ thấy, nhân viên tạp vụ, phục vụ chưa qua đào tạo, đơn vị A để mức lương bằng với mức lương tối thiểu là 3.100.000, người làm công thuộc nhóm Giảng viên, kinh doanh, người nhân viên, kế toán là lao động đã qua training, và mức lương tối thiểu thấp nhất phải là:

3.1000.000 + (3.1000.000 x 7%) = 3.317.000,

Các bạn sẽ để cao hơn số này, và trong bảng kê lương để mức là 3.720.000 (Theo hướng dẫn tại điều 5 nghị định 103/2014/NĐ-CP)
– Chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệp, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

Trong bảng kê lương đơn vị TNHH A:

Bậc 1 của Giam Đốc đơn vị là 5.580.000đ,

Bậc 2 ít nhất phải bằng :

5.580.000 + (5.580.000 x 5%) = 5.735.000,

Các bạn sẽ để cao hơn số này . Các bậc sau các bạn tạo dựng tương tự (Theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 7 nghị định 49/2013/NĐ-CP)
– Chênh lệch mức lương giữa các nhóm chức danh có sự tăng dần đều. Trong bảng kê lương đơn vị TNHH A, tại bậc 1, nhóm ban lãnh đạo là 5.580.000đ, các nhóm khác giảm dần đều, và cuối cùng là nhóm tạp vụ, phục vụ là 3.100.000đ

4. Các tiêu chuẩn khi xây dựng thang bảng lương

Tại hệ thống thang, bảng lương, các bạn có bao nhiêu vị trí công việc thì phải quy định riêng từng vị trí công việc đó tại bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng.

Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất

5. Thống nhất về thang bảng lương

Biên bản về bộ máy bảng lương của mỗi đơn vị được quy định nội dung theo thông tư 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuế mướn lao động.

6. Văn bản khi xây dựng thang bảng lương

+ Công văn xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn của Liên Đoàn Lao Động

(Nếu không đủ điều kiện thành lập công đoàn thì liên hệ Liên đoàn lao động quận, huyện,…để có công văn xác nhận đơn vị không đủ điều kiện thành lập công đoàn này)

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương mới nhất – Kế toán tiền lương cần  biết
Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất

Tổng kết

Trên đây là cách xây dựng thang bảng lương mới nhất. Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ với mọi người nhé!

Nguồn: Tổng hợp

Scroll to Top