QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

1. Xác định nhu cầu

– Khách hàng đã có file thiết kế hay sản phẩm mẫu chưa?
– Mục đích/điều kiện sử dụng
– Số lượng đặt hàng & sản lượng hàng năm
– Thời gian kỳ vọng hoàn tất đơn hàng
– File logo, nội dung thể hiện trên sản phẩm

2. Báo Giá Sơ Bộ

– Dựa trên các thông tin sơ bộ khách hàng cung cấp
Thiết kế Sản Phẩm (Nếu cần)
– Trường hợp khách hàng chưa từng có sản phẩm hoặc muốn thay đổi mẫu mã, thiết kế miễn phí cho các đơn hàng từ 50pcs.

3. Báo Giá Chi Tiết Chốt

– Là báo giá ra soát & kiểm đa đối ứng các các thông tin chốt.

4. Ký Hợp Đồng Nguyên Tắc

– Hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc hợp tác và thiện chí thực hiện đơn hàng từ hai bên.
Sản phẩm mẫu đối – Sample (Nếu cần)
– Trong trường hợp khách hàng đã có sản phẩm sẵn nhắm kiểm duyệt chất lượng (nếu cần).
– Trong trường hợp khách hàng đã chốt thiết kế và dùng sản phẩm này đối chứng cho các sản phẩm được giao.

5. Duyệt mẫu đối

– Đảm bảo sản phẩm theo đúng thiết kế/sản phẩm đã có.
– Mọi sự thay đổi sau khi mẫu đối hoàn thành sẽ được tính vào chi phí hủy mẫu và bổ sung sản xuất mẫu đối mới.
Thanh toán tạm ứng
– 30% – 50% giá trị Hợp đồng trước Thuế GTGT (VAT)

6. Sản xuất sản phẩm

– Dựa trên sản phẩm mẫu do khách hàng cung cấp hoặc mẫu đối do WEMAY thực hiện.

7. Giao hàng

– Miễn phí giao hàng toàn quốc
Kiểm tra hàng hóa & Quyết toán
– Khách hàng kiểm tra hàng hóa dựa theo mẫu đối để đảm bảo tính chính xác của sản phẩm.
– Trường hợp sản phẩm đạt, quyết toán đơn hàng.
– Với bất kỳ điều chỉnh/bổ sung sẽ được thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc để hoàn tất đơn hàng, hoặc có thỏa thuận khác (nếu có).

8. Theo dõi & Chăm Sóc

– Khách hàng được chuyển bộ phận chăm sóc khách hàng.