MẪU ĐỐI (SAMPLE)

MẪU ĐỐI (SAMPLE)

Thông tin cơ bản

– Mẫu đối (Sample): là sản phẩm được sản xuất nhằm thực tế hóa thiết kế (đồ họa), để khách hàng dễ hình dung hơn về sản phẩm.
– Mẫu đối là sản phẩm khách hàng đối chiếu so sánh với toàn bộ sản phẩm của đơn hàng.
– Mẫu đối được thực hiện MIỄN PHÍ 1 lần với các đơn hàng từ 100pcs.
– Mẫu đối được thực hiện sau khi thảo luận và chốt các thông tin như: chất liệu, thiết kế, vị trí – kích thước chi tiết in/thêu.

Các chi phí liên quan:

– Mẫu đối sẽ được tính thành phí hủy mẫu trong trường hợp khách hàng có sự thay đổi về kích thước, nội dung, vị trí in/thêu, chất liệu vải hoặc các thành phần khác liên quan tới sản phẩm.
– Trong trường hợp, khách hàng cần làm nhiều mẫu đối với nhiều option khác nhau – khách hàng đặt cọc mẫu đối cho các option.
Option nào được chọn làm mẫu đối chốt sẽ được hoàn lại chi phí tại thới điểm quyết toán đơn hàng
Option nào không được chọn sẽ tính thành chi phí hủy mẫu.

Lưu hành mẫu đối

– Mẫu đối được sản xuất và ký duyệt bởi khách hàng.
– Sau khi duyệt mẫu, WEMAY sẽ thu hồi để căn cứ sản xuất đơn hàng.
– Mẫu đối được giao cùng với toàn bộ đơn hàng để khách hàng đối chiếu.
– Khách hàng có thể sử dụng mẫu đối hoặc hoàn lại WEMAY để lưu mẫu.